Teatre del bo! Gestionem les emocions

Grup de nenes i nens d'entre 10 i 13 anys.

Accés amb entrevista prèvia.

 

 

L’activitat Teatre, del bo! com totes les activitats de Nara, parteix d’un procés d’acollida del nen o nena on procurem augmentar la seva autoestima i on  puguin aprendre a respectar a ells i als altres així com a conviure en grup.

Aquesta activitat és un espai terapèutic, emocional reparador que vetlla perquè el nen o la nena pugui conèixer i gestionar les seves emocions i procurar entendre les emocions dels altres. És un lloc on descobriran i treballaran aspectes d’ètica i normes, de disciplina, entesa com a “poder decidir" i on podran millorar les seves habilitats i relacions socials.

 

 

Per què serveix el Teatre del bo? 
 • Per a potenciar les capacitats d’expressió oral,escrita i corporal.

 • Per a reforçar tasques acadèmiques com la lectura i la literatura.

 • Per a culturitzar-se i apropar-se a l’art.

 • Ajuda a la socialització i a la millora de la comunicació.

 • Millora la capacitat de concentració i atenció.

 • Es poden transmetre i treballar valors.

 • Es promou la capacitat de reflexió, de tenir crítica i de donar opinió.

 • És un entrenament motivador per a l’exercici mental.

 • Ajuda al desenvolupament de la fantasia i la imaginació.

 • Fomenta el sentit de l'humor.

 • S'aprèn a abordar conflictes intrapersonals,  interpersonals i intragrupals,  com una oportunitat per a créixer.

 • Ajuda a trobar la pròpia veu.

 • Es pot estar acompanyat a l’hora d’ emprendre una orientació vital determinada.

 • Poder pensar sobre les relacions que s’estableixen.

 • Desenvolupa la creativitat personal.

 • Adquirir habilitats socials i competències transversals.

 • Viure   una   experiència   emocional   correctiva,   afavorint   les  relacions significatives al grup.

 

 

Plaça dels Americanos, s/n   ·   08360 Canet de Mar (Bcn)   ·   nara@nara.cat   ·

Telèfon fixe 93 763 03 08

Àrea infància 638 286 27

Àrea adolescència 644 80 21 97

  © 2011  Nara, Iniciatives socials i serveis educatius

 • Facebook - Grey Circle
 • Google+ - Grey Circle
 • Instagram - Grey Circle