Reforç escolar i tècniques d'estudi

Reforç escolar per alumnes de Primària i Secundària

Tallers de deures

Tècniques d'estudi

Lectoescriptura Cicle Inicial i Cicle Mitjà

Treball de competències transversals / d'Habilitats Socials 

Lectura eficaç amb el mètode Glifing

 

 

Potenciem les capacitats dels i les alumnes, intentem millorar significativament les seves habilitats d'aprenentatge i ens proposem objectius concrets per a cada alumne/a. Aquests objectius es comparteixen amb l'equip multidisciplinar i amb la família per tal de donar cohèrencia a les necessitats de l'infant o adolescent que atenem. 

 

Totes les activitats de reforç són amenes, creades en dinàmiques de treball grupals i/o individuals que permeten al nen o la nena guanyar seguretat, autonomia, pràctica en els hàbits d'estudi, adquirir tècniques i mantenir la responsabilitat davant les tasques escolars.

 

Com treballem?

 

ESTEM EN CONTACTE

Som un equip eficaç i transparent que volem treballar en coresponsabilitat amb la família, l’infant i l’escola o institut per assolir els objectius. Ens reunirem amb les famílies tantes vegades com creiem necessari. 

 

 

TENIM COORDINACIONS

L’equip de treball es reuneix quinzenalment per valorar l’assoliment d’objectius amb cadascun dels alumnes.

 

Orientem i oferim sessions de psicopedagogia o logopèdia quan apareixen dificultats en el procés d'aprenentatge o altres qüestions significatives.

 

Vetllem per una bona comunicació amb les tutores i els tutors dels centres escolars, quan cal,  per a oferir una ajuda més efectiva a l’infant o adolescent.

 

 

ENS ORGANITZEM

És molt important donar-nos temps i optimitzar els recursos des del primer dia, per això, professor/a i alumne/a aniran organitzant els curs i, en aquest sentit, trobarem eines per a fer-ho amb la família, sempre treballant per a l’autonomia de l’alumne/a.

 

 

DONEM PROPOSTES EDUCATIVES INDIVIDUALS

Cada professor/a o educador/a estableix un pla de treball individual en funció del que necessiti l’alumne/a segons els factors involucrats. Els grups són reduïts i flexibles, sempre trobant sentit a la tasca que estem realitzant i a les necessitats dels i les alumnes que atenem. 

 

 

Plaça dels Americanos, s/n   ·   08360 Canet de Mar (Bcn)   ·   nara@nara.cat   ·

Telèfon fixe 93 763 03 08

Àrea infància 638 286 27

Àrea adolescència 644 80 21 97

  © 2011  Nara, Iniciatives socials i serveis educatius

  • Facebook - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle