Què fem?  

Logopèdia

La logopèdia és una disciplina que comprèn tots els processos implicats en la comunicació humana, des de funcions cerebrals superiors, com el llenguatge i la parla, fins a funcions orofacials, respiratòries i deglutòries.

 

Des de Nara treballem per tractar i reeducar dites funcions d’una forma individualitzada i específica, fent ús de materials lúdics i dinàmics, aplicant eines basades en l’estudi i l’evidència.

 

El nostre objectiu és vetllar per una bona funcionalitat comunicativa i qualitat de vida de l’individu, fomentant un bon desenvolupament global.

Intervenció

Assessorament, avaluació, diagnòstic i tractament en:

 

Retards i trastorns de la parla: desordres i trastorns  fonològics, dislàlia, disglòssia, disfèmia i alteracions de la fluència.

 

Retards i trastorns del llenguatge i la comunicació: afectacions en la comunicació, el llenguatge receptiu i expressiu, Trastorns Específics del Llenguatge (TELL), Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD), Trastorns d’Espectre Autista (TEA). 

 

Dificultats i Trastorns d’Aprenentatge: afectacions en la lectura, l’escriptura, el càlcul, l’atenció i les funcions executives. Dislèxia, Disgrafia, Disortografia, Discalcúlia i dèficits d’atenció.

 

Trastorns orgànics i orofacials: hàbits deglutoris disfuncionals i deglució atípica, maloclusions dentals, respiració oral.

Afectacions per dany neurològic: afàsies, disàrtries, demències i malalties neurodegeneratives.

Plaça dels Americanos, s/n   ·   08360 Canet de Mar (Bcn)   ·   nara@nara.cat   ·

Telèfon fixe 93 763 03 08

Àrea infància 638 286 27

Àrea adolescència 644 80 21 97

  © 2011  Nara, Iniciatives socials i serveis educatius

  • Facebook - Grey Circle
  • Google+ - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle